Aliance evropských demokratů a liberálů
Bezpečnost dětí online

Anonymita internetu je pro agresory nebezpečně komfortní zónou, v níž jsou nejzranitelnější skupinou právě děti. Musíme se naučit problém řešit, chránit je před nástrahami světa online. Ráda bych Vás tedy pozvala na debatu s těmi nejpovolanějšími. S lidmi, kteří se s důsledky kyberšikany setkávají ve své každodenní praxi.

Dita Charanzová (ALDE)

zahájení akce

12:00

konec akce

15:00

místo konání

CEVRO Institut

počet řečníků

8+

Blok 1 12:00 - 13:00

Mariya Gabriel

komisařka Evropské komise pro Digitální ekonomiku a společnost, projekt Safer Internet EU

Dita Charanzová

poslankyně Evropského parlamentu, místopředsedkyně Výboru IMCO

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

ředitel centra E-Bezpečí,
Univerzita Palackého Olomouc

Martin Kožíšek

expert cz.nic pro oblast internetové bezpečnosti, autor řady realizovaných projektů v ČR

Blok 2 13:30 - 15:00

PhDr. Jana Procházková

klinická psycholožka pro děti,
HTF UK

mjr. Mgr. Václav Písecký

odd. informační kriminality,
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

pplk. Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Policejní akademie ČR

Martin Kožíšek

expert cz.nic pro oblast internetové bezpečnosti, autor řady realizovaných projektů v ČR

pplk. Mgr. Pavel Tulej

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Policejní prezidium

Mezi bloky bude 30 minutový coffee break.
Na závěr konference bude prostor pro Vaše dotazy.

Konferenci pořádá

Aliance evropských demokratů a liberálůDita Charanzová